پیوندهای مربوط به مصاحبه‌ها و مقالات هموندان ما را می‌توانید در زیر مشاهده فرمایید که شامل گزارش‌های خبری درباره پروژه ققنوس یا جستارهای تحقیقیو علمی، مقالات، جستارها و رساله‌های نظری می‌شود.

مصاحبه‌ها

خبر

[اخبار رسمی مربوط به پروژه ققنوس تنها از طریق این وب سایت منتشر می شود. پروژه ققنوس مسئولیتی در مورد محتوای ارائه شده توسط شخص ثالث ندارد]