نظرسنجی «پروژه ققنوس ایران» درباره «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر»

«پروژه ققنوس ایران» در یک نظرسنجی تازه از ایرانیان خواسته است تا نظر خود را درباره «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» با کارشناسان این پروژه در میان بگذارند. خواهشمندیم به

در نظرسنجی «پروژه ققنوس ایران» بیش از ۸۲ درصد زنان خواستار بازگشت نظام پادشاهی به کشور هستند

در نظرسنجی نافرمانی مدنی که توسط «پروژه ققنوس ایران» در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ انجام شد، ۸۲ درصد از زنان کشور خواستار بازگشت نظام پادشاهی به ایران هستند.   نتایج حاصل از

پژوهش درباره اعتراض‌های ۱۳۹۶ در ایران

گزارش‌های سال‌های اخیر از ایران تصویر تازه‌ای از جنبش‌های اجتماعی در کشور را ترسیم می‌کند که امکانات ارتباطی مانند پیامگیرها و شبکه‌های مجازی نقشی ویژه در آنها بازی می‌کنند. «پروژه