نظرسنجی «پروژه ققنوس ایران» درباره «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر»

«پروژه ققنوس ایران» در یک نظرسنجی تازه از ایرانیان خواسته است تا نظر خود را درباره «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» با کارشناسان این پروژه در میان بگذارند.

در نظرسنجی «پروژه ققنوس ایران» بیش از ۸۲ درصد زنان خواستار بازگشت نظام پادشاهی به کشور هستند

در نظرسنجی نافرمانی مدنی که توسط «پروژه ققنوس ایران» در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ انجام شد، ۸۲ درصد از زنان کشور خواستار بازگشت نظام پادشاهی به ایران هستند.

پژوهش در باره سیل‌ فروردین ۹۸ در ایران

سیل‌های ویرانگر اخیر در ایران که براثر باران‌های شدید و دور از انتظار، از ۱۹ ماه مارس (برابر با ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۷ خورشیدی) جاری شده، بیش از یکهزار و نهصد (۱۹۰۰) شهر و روستا را در برگرفته است. جاری شدن سیل، نه تنها موجب تلفات انسانی شده، بلکه آسیب‌های گسترده زیست محیطی و از بین رفتن کشاوزی را در پی داشته و خانه و کاشانه و هستی مردم را ویران کرده است.