پروژه ققنوس ایران از متخصصان کشاورزی و محیط زیست و کشاورزان دعوت به همفکری و همیاری می‌کند

تلاش برای حفاظت از محیط زیست ایران؛ هر روز که می‌گذرد دیرتر از دیروز است! آمارهای تکان دهنده از وضعیت محیط زیست در ایران، خبر از شرایطی فوق بحرانی می‌دهند.