پروژه ققنوس ایران از متخصصان کشاورزی و محیط زیست و کشاورزان دعوت به همفکری و همیاری می‌کند

تلاش برای حفاظت از محیط زیست ایران؛ هر روز که می‌گذرد دیرتر از دیروز است! آمارهای تکان دهنده از وضعیت محیط زیست در ایران، خبر از شرایطی فوق بحرانی می‌دهند. وضعیتی بسیار اسفبار و نگران کننده که درصورت عدم توقف، نه تنها باعث نابودی کشاورزی و تولیدات طبیعی در ایران خواهد شد، بلکه حتی هویت سیاسی و جغرافیایی ایران به عنوان یک کشور را نیز به خطر خواهد انداخت. روند تخریب و بهره‌برداری بیش از حد مجاز از منابع طبیعی در ایران طی چهل سال گذشته با سرعتی بی‌سابقه ادامه یافته است.