نتایج نظرخواهی درباره کرونا در ایران

تقریبا ۴ ماه پس از اعلام رسمی ورود و شیوع ویروس کرونا در ایران، پروژه ققنوس ایران در یک نظرخواهی پرسش‌هایی را با مخاطبان در میان گذاشت تا با بررسی آنها هم به مقایسه‌ی آمار و ارقام رسمی منتشر شده توسط وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران بپردازد و هم تأثیرات این بحران جهانی و پیامدهای داخلی آن در زندگی مردم ایران بررسی کند.  با وجود تمامی محدودیت‌هایی که مردم ایران در دسترسی به اینترنت و همچنین  شبکه‌های اجتماعی از جمله برای مشارکت در چنین نظرخواهی‌هایی دارند، نمونه‌‌های آماری لازم برای بررسی و پژوهش به دست آمد که  نتایج اولیه‌ی آن