پژوهش در باره سیل‌ فروردین ۹۸ در ایران

سیل‌های ویرانگر اخیر در ایران که براثر باران‌های شدید و دور از انتظار، از ۱۹ ماه مارس (برابر با ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۷ خورشیدی) جاری شده، بیش از یکهزار و نهصد (۱۹۰۰) شهر و روستا را در برگرفته است. جاری شدن سیل، نه تنها موجب تلفات انسانی شده، بلکه آسیب‌های گسترده زیست محیطی و از بین رفتن کشاوزی را در پی داشته و خانه و کاشانه و هستی مردم را ویران کرده است.