در یک گفگوی زنده در اینستاگرام که روز پنجشنبه ۷ ژانویه ۲۰۲۱ انجام شد، شیما بزرگی پرسش‌هایی را با دکتر فرخ زندی اقتصاددان و استاد دانشگاه تورنتو درباره مسائل اقتصادی ایران و راه برون‌رفت از شرایط کنونی مطرح کرده است.