سیل‌های ویرانگر اخیر در ایران که براثر باران‌های شدید و دور از انتظار، از ۱۹ ماه مارس (برابر با ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۷ خورشیدی) جاری شده، بیش از یکهزار و نهصد (۱۹۰۰) شهر و روستا را در برگرفته است. جاری شدن سیل، نه تنها موجب تلفات انسانی شده، بلکه آسیب‌های گسترده زیست محیطی و از بین رفتن کشاوزی را در پی داشته و خانه و کاشانه و هستی مردم را ویران کرده است.

«پروژه ققنوس ایران» در حال انجام تحقیقی درزمینه فاجعه‌ی زیست محیطی اخیر است که تا کنون ده‌ها کشته و صدها مصدوم و آسیب‌دیده و ویرانی‌های گسترده و گاه جبران‌ناپذیر بر جای نهاده است. هدف ما، کسب جامع‌ترین اطلاعات از تاثیر این فاجعه بر روی افراد، آگاهی از سطوح هشداردهنده و میزان آمادگی و پشتیبانی دولت و همچنین اطلاعات مربوط به میزان آسیب‌های وارده به ساختمان‌ها، املاک و بطور کلی محیط زیست است. این پژوهش همچنین در پی درک این نکته است که آیا کوتاهی‌ها، به دلیل ساخت و سازهای ناکارآمد بوده و یا به علت سوء مدیریت دولتی؟

در این تحقیق همچنین دیدگاه‌ها، توقعات و نگرانی‌های شهروندانی را که بطور مستقیم تحت تاثیر فاجعه‌ی سیل قرار گرفته‌اند، بررسی و اعلام خواهیم کرد.

لطفا توجه داشته باشید که پرسش‌ها، صرفا برای پژوهش علمی در مورد سیل‌های اخیر طراحی شده و چنانکه اشاره شد، هدف اصلی این بررسی، درک و انتشار صدای کسانی است که بطور مستقیم تحت تاثیر این رویداد بوده‌اند. همچنین آگاهی از سطح هشدار، آماده‌سازی عمومی، تدابیر پیشگیری و کمک‌های دریافتی مردم از دولت به هنگام جاری شدن سیل، پس از توقف سیل و نیز اطلاع از میزان آسیب‌های وارده است.

ایرانیانی که هنگام سیل در خارج از ایران اقامت داشته‌اند، برای هدف‌های این پژوهش درنظر گرفته نشده‌اند و خواهشمندیم از پاسخ دادن به پرسش‌ها خودداری ورزند.

برای انجام دادن نظرسنجی در بارهٓ سیل، لطفاً این لینک را دنبال کنید:

https://flood.questionpro.eu/