دکتر کاوه راد عضو هیأت هماهنگی و مدیر پیشین هیأت هماهنگی (۲۱۰۹ تا ۲۰۲۱) پروژه ققنوس ایران و مسئول هماهنگی گروه پژوهشی «بهداشت و درمان» در این اندیشکده است.

کاوه راد پزشک خانواده و متخصص دردهای مزمن و چندجانبه است. وی مدیر پلی کلینیک تورنتو و استاد دانشگاه تورنتو است و به عنوان محقق پزشکی در مقام بازرس کالج پزشکان و جراحان ایالت اونتاریو نیز فعالیت دارد. 

دکتر راد در سال ۲۰۱۳ جایزه‌ی برتر دانشگاه تورنتو و در سال ۲۰۰۸ جایزه پزشکی کالج اونتاریو را دریافت کرد. وی همچنین عضو مهمان دوره‌‌ی آموزش متوالی مدرسه پزشکی هاروارد است. کار و پژوهش در هایفوتراپی جهت درمان دردهای مزمن و جراحی اعصاب از رشته‌های مورد توجه وی است و برای اختراع دستگاه‌های جدید پزشکی در این زمینه تلاش می‌کند.

وی تا کنون سازمان‌هایی برای بهداشت و آموزش سالمندان ایجاد کرده و در سال ۲۰۱۴ تقدیرنامه به نمایندگی از نخست وزیر کانادا جهت فعالیت‌های آموزشی و تلاش برای گسترش فرهنگ پلورالیسم دریافت کرده است.

دکتر راد مدیر پزشکی مؤسسات گوناگون و همچنین بنیانگذار پلاتفرم ZENDOSE برای سلامت ذهنی است.