الاهه بقراط  در حال حاضر سخنگوی پروژه ققنوس ایران است و با گروه‌های پژوهشی «رسانه»، «علوم سیاسی» و «حقوق» این اندیشکده همکاری می‌کند.

وی که در رشته‌های حقوق و علوم سیاسی تحصیل کرده، روزنامه‌نگار، نویسنده، مترجم و تحلیلگر  مسائل سیاسی و اجتماعی است.

الاهه بقراط به عنوان ژورنالیست از سال ۱۹۹۶ همکاری خود را با روزنامه کیهان لندن شروع کرد و از سال ۲۰۱۳ سردبیری این رسانه‌ را برعهده دارد.