در پی اقدام ققنوس برای افزودن نام «ایران» به لیست کشورهای پروژه استارلینک که از سال ۲۰۲۱ اینترنت ماهواره‌ای آزاد را با صدها فرستنده در مدار نه چندان دور از زمین برای سراسر جهان راه‌اندازی می‌کند، شرکت استارلینک ارسال درخواست برای استفاده از این تکنولوژی را در وبسایت خود از کشور به آدرس‌ محل تغییر داده‌ تا از ایران نیز بتوان اقدام کرد.

ما کارشناسان پروژه ققنوس ایران از همه شهروندان ایرانی که در داخل و خارج کشور با ارسال نام «ایران» به این پروژه‌ی عظیم ارتباطات نشان دادند که خواهان بهره بردن کشورشان از اینترنت آزاد ماهواره‌ای هستند و همچنین از مدیران این پروژه به ویژه آقای ایلان ماسک سپاسگزاریم و امیدواریم در سال ۲۰۲۱ ایرانیان از شرایطی برخوردار باشند که بدون هرگونه محدودیتی بتوانند از پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌های ارتباطات استفاده کنند.

اکنون در هر جای ایران که هستید، می‌توانید در فهرست «متقاضیان» استفاده از این تکنولوژی مهم قرار بگیرید. این نخستین اقدام برای رفع موانع بعدیست.

لطفا مطابق این ویدئو به وبسایت starlink.com مراجعه و ایمیل خود را تایپ کنید و بعد آدرس خیابان/محل را که همانجا در «گوگل مپ» به شما نشان داده می‌شود وارد نمایید. در پایان submit را کلیک و ارسال کنید.

برای این اقدام در ایران ممکن است لازم باشد که از vpn و یا فیلترشکن استفاده کنید.