در  کنفرانس تورونتو که از ۳۱ ماه مه تا ۱ ژوئن ۲۰۱۹ در کانادا برگزار شد، بخشی از نتایج آماری نظرسنجی درباره سیل بهار ۹۸ و همچنین نافرمانی مدنی ارائه شد.

در اینجا نمودارهای  آماری این دو نظرسنجی در اختیار همگان قرار می‌گیرد.

3_Two Surveys In Images_18june2019_new