در  کنفرانس تورونتو که از ۳۱ ماه مه تا ۱ ژوئن ۲۰۱۹ در کانادا برگزار شد، بخشی از نتایج آماری نظرسنجی درباره نافرمانی مدنی ارائه شد.

در اینجا مجموعه‌ی نتایج آماری این نظرسنجی در اختیار همگان قرار می‌گیرد.

2_Survey_Civil Disobedience_Final_18June2019_new