شیما بزرگی معاون هیأت هماهنگی (۲۰۲۱) و عضو کمیته اجرائی  پروژه ققنوس ایران و همچنین مسئول هماهنگی گروه مسائل اجتماعی و عضو گروه‌های حقوق و رسانه در این اندیشکده است.

شیما بزرگی ۱۰ سال تجربه خدمت در موسسات دولتی و غیردولتی با تمرکز بر توسعه انسانی، اهداف سازمان ملل، آموزش و حقوق بین الملل دارد. وی در ایران بر روی حقوق کودکان کار تمرکز داشته و در خارج از ایران عضو هیأت مدیره موسسات گوناگون مانند UNA-USA وابسته به سازمان ملل بوده که در جهت معرفی و پیشبرد اهداف این نهاد بین‌المللی فعالیت می‌کند. شیما بزرگی در حال حاضر بر روی تز دکترای خود در ارتباط با رابطه‌ی حقوق امنیت ملی و امنیت بشری خاورمیانه در واشنگتن دی سی به پژوهش مشغول است و همچنین مقاله‌هایی به زبان‌های فارسی و انگلیسی منتشر می‌کند.