در بخش یکم این مجموعه شهبانو فرح پهلوی در گفتگو با ققنوس درباره اقدامات فرهنگی پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ارتباط با افرادِ دارای آسیب‌های ذهنی توضیحات و اطلاعاتی را در اختیار همگان گذاشتند.

در بخش دوم دکتر هوشنگ لاهوتی زیست‌شناس سلولی و مولکولی توضیحاتی درباره زمینه‌های ژنتیک این آسیب‌ها دادند.

در آخرین بخش این مجموعه، دکتر فرخ دیلمی روانشناس درباره نکات روانشناختی و رفتاری افراد دارای اختلالات ذهنی و همچنین برخورد جامعه با آنها مسائلی را توضیح می‌دهند.