مجلس شورای اسلامی در چهل سال گذشته چه قوانینی را به سود و بهبود شرایط زنان تصویب کرده؟
آیا می‌دانید در حال حاضر چند نماینده زن در این مجلس حضور دارند؟

video
play-sharp-fill