دکتر  تقی آل رضا عضو هیأت هماهنگی و کمیته اجرایی (۲۰۲۱)‌ و مسئول امور مالی پروژه ققنوس و سرپرست گروه پژوهشی «انرژی» در این اندیشکده است.

دکتر آل رضا مدیرعامل یک شرکت تحقیقاتی در زمینه مسائل انرژی است که بیش از 40 سال پیش توسط وی تأسیس شد. تمرکز علمی وی در حوزه صادرات و برنامه‌ریزی و صرفه‌‌جویی انرژی است. شرکت دکتر آل رضا همچنین به بسیاری از شرکت‌های بزرگ انرژی در ایالات متحده آمریکا و کانادا خدمات مشاوره ارائه می‌دهد.