دکتر آریا خوشخو عضو هیأت هماهنگی و کمیته اجرایی (۲۰۲۱)  و مسئول امور اداری پروژه ققنوس ایران و همچنین عضو گروه‌ پژوهشی تکنولوژی است. 

دکتر خوشخو از بنیانگذاران و مدیرعامل گروه فیزیوتراپی و توانبخشی REHABNEEDS است. وی  بیش از 14 سال به عنوان مدیر کنترل کیفیت در شرکت «لیدوس» (Leidos Corporation) فعالیت کرده است. دکتر خوشخو به  عنوان مدیر کنترل کیفیت همچنین مسئولیت اجرای استانداردهای کیفیت و مدیریت فنی برنامه‌های تحقیق و توسعه در این شرکت را برعهده داشت.
دکتر خوشخو یک مدیر ارشد بسیار با استعداد و با تجربه و  پیشینه‌ی عملی و موفق تحقیقات دانشگاهی در توسعه تجارت است. او دارای مدرک لیسانس در علوم کامپیوتر، مدرک کارشناسی ارشد در مهندسی نرم‌افزار و مدرک دکترا در مهندسی ریسک و قابلیت اطمینان از دانشگاه کالج پارکِ مریلند (University of Maryland College Park) است. او همچنین استادیار دانشگاه مریلند است.
علائق پژوهشی و تحقیقاتی دکتر خوشخو در زمینه‌ی بهینه‌سازی سیستم‌های سلامت  و بهداشت، مدل‌سازی‌های سنجش خطر و قابلیت اطمینان، مدل سازی‌های مبتنی بر علت و معلول با  استفاده از سیستم آماری «بیژ» (تئوری احتمالات و رابطه ریاضیِ بین داده‌ها و تصادفات) با هدف سنجش و ارزیابی ریسک‌های احتمالی است.