گروهی متشکل از دانشگاهیان ایرانی مقیم خارج از کشور تحت عنوان پروژه ققنوس در آمریکا آغاز به کار کرده است.

شاهزاده رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران که در مراسم آغاز به کار این پروژه مبتکر و موسس آن خوانده شد می‌گوید ماموریت اصلی ققنوس پیدا کردن راه حل برای مشکلات ایران و ارایه آن به دولت آینده و بدنه اجرایی این کشور است.

به گفته رضا پهلوی، هدف از راه اندازی موسسه ققنوس، «توانمندسازی علمی جامعه مدنی ایران» است.

او افزود: «مسئولیت ققنوس سیاست‌گذاری نیست بلکه پیشنهاد راهکار درباره مسائل کشور است. تصمیم‌گیری درباره این راهکارها با دولت‌های آینده ایران خواهد بود.»

متن کامل گزارش را در وبسایت بی‌بی‌سی فارسی بخوانید.