در سه بخش مربوط به شهروندانِ دارای اختلال‌های ذهنی و نقش خانواده‌ و جامعه در آموزش و پرورش آنها به تلاش‌ها و اقداماتی که پیش از انقلاب ۵۷ در ارتباط با تأمین و مراقبت از این شهروندان صورت می‌گرفت، شهبانو فرح پهلوی در گفتگوی ویژه با ققنوس اطلاعاتی را در اختیار همگان گذاشتند. دکتر هوشنگ لاهوتی درباره زمینه‌های ژنتیک این آسیب‌ها توضیحاتی دادند و دکتر فرخ دیلمی در مورد رفتارشناسی و همچنین برخورد جامعه با افراد دارای اختلالات ذهنی توصیه‌هایی را مطرح کردند.

در این ویدئو تجربه‌‌های یک مادرِ دارای فرزند اوتیست را می‌شنویم. بانو گلنار جهانبانی دختر زنده‌یاد تیمسار نادر جهانبانی مادر جاستین است که اکنون ۳۴ سال دارد. جاستین فرزند دوم خانم جهانبانی و اوتیست است.